Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

FS Gıda Mad. Ltd Şti Mylasse Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

  www.mylasse.com.tr

FS Gıda Mad. Ltd Şti Mylasse organik zeytinyağı markası olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeler kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK ‘da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, adresiniz, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Mylasse ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, bu kapsamda tercih ettiğiniz ürünler dahilinde sizlerle sözleşmesel ilişki kurabilmek amacıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi işliyoruz.

  • Adınız, soyadınız, adres ve telefon gibi iletişim bilgileriniz, ödeme yöntem ve bilgileriniz, ürün tercihiniz.

Pazarlama maksadıyla işlememize rıza gösterdiğiniz taktirde, tercih ettiğiniz ürünler başta olmak üzere çerezler kapsamında sizlere özelleştirmiş fırsatlar sunmak amacıyla profilleme ve pazarlama faaliyetleri yürütebiliriz. Bu süreçler, ürün alımı yaparken sizlere ayrıca sunulan aydınlatma metni ve açık rızanız dahilinde yürütülmektedir. 

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Mylasse ile yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla ve internet site altyapımızı sağlayan sağlayıcılar ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Mylasse ile paylaşılan kişisel verileriniz internet sitemizin altyapısını sağlayan sağlayıcı nezdinde ve lokal veri tabanlarımızda saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Mylasse olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için belirlenen genel zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.  

Bu kapsamda sözleşme ilişkisi kurulurken temin ettiğiniz kişisel verileriniz hukuki ilişki süresince ve devamında 10 yıllık zamanaşımı süresi boyunca saklanmaktadır.

Üyelik bilgileriniz, üyeliğinizi sonlandırılmanızdan itibaren 10 yıl boyunca saklanmaktadır. 

Ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin kayıtlar, onayın geçersizlik tarihinden itibaren 3 yıl; ticari elektronik iletiye ilişkin diğer kayıtlar toplanma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmaktadır. 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Veri sahibi olarak haklarınızı kullanmak amacıyla mylassebodrum@gmail.com  adresine başvuruda bulunabilirsiniz. 

7. Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan:  FS GIDA MAD. LTD. ŞTİ.

Adres: Türkali Mah. Mısırlı sok. Leyla apt. No:14/1 Beşiktaş/İSTANBUL

Vergi Dairesi / Numarası:3880647541

Telefon: 05324190789

E-posta: mylassebodrum@gmail.com

İnternet Sitesi:  www.mylasse.com.t